Pareiškimas apie lygybę

Ventvorto pradinė mokykla palankiai vertina mokykloms taikomas lygybės pareigas ir mano, kad jos yra būtinos norint pasiekti geriausią rezultatą kiekvienam vaikui. Manome, kad visi mokiniai ir darbuotojai turėtų turėti galimybę tai įgyvendinti  visą savo potencialą, nepriklausomai nuo kilmės, tapatybės ir aplinkybių. Esame pasiryžę sukurti mokyklos bendruomenę, kuri pripažintų ir švęstų pagarbos ir bendradarbiavimo kultūros skirtumus. Mes vertiname, kad kultūra, skatinanti lygybę, sukurs teigiamą aplinką ir bendrą priklausymo jausmą visiems, kurie dirba, mokosi ir naudojasi mūsų mokyklos paslaugomis. Mes pripažįstame, kad lygybę pasieks tik visa mokyklos bendruomenė - mūsų mokiniai, darbuotojai, valdytojai, lankytojai ir vietos bendruomenė.