Mokykla  Etosas

Ventvorto pradinė mokykla priešinasi visoms rasizmo, išankstinio nusistatymo ir diskriminacijos formoms. Mokykla palaiko įvairovę ir skatina gerus asmeninius ir bendruomeninius santykius. Pripažįstama, kad įvairovė turi teigiamą vaidmenį mokykloje.

Visi darbuotojai skatina teigiamą abipusio pasitikėjimo atmosferą tarp visų etninių grupių mokinių. Yra nustatytos aiškios procedūros, užtikrinančios, kad visos patyčių formos, įskaitant religines, rasistines, seksistines ir homofobines, būtų sprendžiamos greitai, tvirtai ir nuosekliai ir kad jos atitiktų mokyklos politiką ir gaires.

Visi patyčių atvejai registruojami ir sprendžiami laikantis atitinkamos mokyklos politikos. Mokyklos kovos su patyčiomis politiką kasmet peržiūri visi darbuotojai. Savanoriai mokiniai yra mokomi veikti kaip bendraamžių rėmėjai pertraukos metu.

Mokyklos etosas yra įtrauktas į Wentworth susitarimą.